Reseförberedelser

Idag har det varit en riktigt slapp dag.

  • Vaccinering mot Stelkramp, polio, difteri och kikhosta
  • Matinköp
  • Sova i soffan
  • Såg på olycksfåglar på tv