Kvalitetsträning

Ikväll har jag varit ute och kört Running Kvalitet med Johannes, vi körde olika intervaller i Tanto och jag tog mitt premiärdopp i Årstaviken innan nedvarvning. Det ni!