Förberedelser

Dukningen är klar!

Granen är klädd och klapparna på plats.

Håret plattat!

Håret plattat (färdigt resultat)

Slipsen knuten.